Otwarte
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 18:00

PNF

 PNF

 

PNF

Metoda PNF czyli torowanie nerwowo – mięśniowe. Jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie) ruchu. PNF jest koncepcją posiadającą własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja.

Jej filozofia polega na:

- globalnym podejściu do pacjenta,
- pozytywnym nastawieniu chorego do terapii,
- mobilizacji rezerw organizmu,
- funkcjonalnym myśleniu.

PNF jest bardzo dynamiczną formą ćwiczeń zarówno dla pacjenta jak i terapeuty. Oboje są aktywnymi uczestnikami terapii. Jednakże intensywność treningu dopasowana jest do możliwości chorego. Opierając się na budowie anatomicznej człowieka PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności życia codziennego (chwytanie różnych przedmiotów, przejście z siadu do stania, chód itp.). Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych (diagonalnych ) – osi ruchu, które ze względu na swój przebieg stwarzają możliwość zaktywizowania największej ilości mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego.

W terapii PNF, w zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystywane są techniki uczące ruchu i koordynacji, stabilizujące, rozluźniające, mobilizujące, przeciwbólowe i inne, typowe dla metody, a także program ćwiczeń funkcjonalnych na materacu, nauka chodzenia, usprawnianie funkcji wegetatywnych (mięśni twarzy, języka oraz funkcji oddychania połykania i artykulacji), a pośrednio dochodzi również do regulacji pracy autonomicznego układu nerwowego, szczególnie podczas terapii oddechowej oraz oddziaływań w obrębie tułowia i klatki piersiowej.
Sposób prowadzenia terapii a także uzyskiwane efekty powodują pozytywne nastawienie przez chorych do tego typu ćwiczeń, a osiągnięte rezultaty są wspólnym sukcesem pacjenta i terapeuty.

Wskazania:

  • wszystkie schorzenia układu nerwowego
  • udar krwotoczny
  • udar niedokrwienny
  • choroba Parkinsona
  • skolioza u dzieci
Medicoverenel-medCompensaPZUMedicaNFZ